Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập.

  • 1 Đánh giá

Câu 2.: Trang 8 - sgk tiếng việt lớp 5

Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập.

Bài làm:

- Từ đồng nghĩa với từ đẹp là: xinh,xinh đẹp, xinh xắn,tươi đẹp,xinh tươi, đẹp đẽ,..

-Từ đồng nghĩa với từ to lớn là: vĩ đại, khổng lồ, hùng vĩ, to tướng, ...

- Từ đồng nghĩa với từ học tập là: học, học hỏi, học hành, học việc,...

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021