Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 50 sgk tiếng việt 5 tập 1
Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

Bài làm:

  • Chú Mo-ri-xơn nói với con: “Trời sắp tốì rồi, cha không bế con về được nữa. Đêm nay mẹ sẽ đến tìm con, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021