Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 154 sgk tiếng việt 5 tập 1

Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?

Bài làm:

Lãn Ông là một người không màng danh lợi được thể hiện qua chi tiết: Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo từ chối.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021