Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1

Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

Bài làm:

  • Tuổi nhỏ đã cùng với người mẹ, người chị và các thế hệ khác ở lại hậu phương ra sức thi đua lao động sản xuất để làm ra hạt gạo tiếp tế cho chiến trường. Hình ảnh các bạn chống hạn vục mẻ miệng gầu, bắt sâu cho lúa, gánh phân với đôi quang trành quết đất là những hình ảnh cảm động, nói lên những nỗ lực của thiếu nhi, dù nhỏ và chưa quen lao động vẫn cố gắng đóng góp công sức để làm ra hạt gạo.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021