Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 142 sgk tiếng việt 5 tập 1
Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1.

Bài làm:

Tên các biên bản có thể đặt như sau:

  • Biên bản đại hội liên đội.
  • Biên bản bàn giao tài sản.
  • Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.
  • Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021