Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 159 sgk tiếng việt 5 tập 1
Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào?

Bài làm:

Khi cụ Ún bị ốm, các học trò của cụ đã nhiều lần cúng cho thầy.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021