Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

  • 1 Đánh giá

Câu 1 trang 25 tiếng việt 5 tập 1
Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

Bài làm:

Chú cán bộ bị địch đuổi bắt nên chạy vào nhà dì Năm nhờ sự giúp đỡ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021