Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1

Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

Bài làm:

  • Đó là những hình ảnh: - Giọt mồ hôi sa. - Những trưa tháng sáu. - Nước như ai nấu. - Chết cả cá cờ. - Cua ngoi lên bờ. - Mẹ em xuống cấy.
  • Qua khổ thơ này, muốn nói với chúng ta, hạt gạo được làm ra là có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021