Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 159 sgk tiếng việt 5 tập 1
Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

Bài làm:

  • Nhờ có hai người mặc áo trắng, đó là bác sĩ và y tá của bệnh viện đi tìm cụ Ún. Bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau, cụ Ún thấy đỡ và gia đình đã đưa cụ trở lại bệnh viên. Nửa tháng sau cụ đã khỏi bệnh.
  • Câu nói của cụ đã cho thấy, cụ tin tưởng chỉ có bác sĩ mới giúp mọi người khỏi được bệnh.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021