Học Thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm dời nô lệ .... đến nhờ một phần lớn ở công học tập các em

  • 1 Đánh giá

Câu 4: ( Trang 5 - sgk Tiếng Việt 5 tập 1)

Học Thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm dời nô lệ .... đến nhờ một phần lớn ở công học tập các em

Bài làm:

Các em xem lại đoạn trích trong sách nhiều lần để dễ học thuộc nhé!

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021