Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 52 sgk tiếng việt 5 tập 1
Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:
a. Cánh đồng – tượng đồng – một nghìn đồng.
b. Hòn đá – đá bóng.
c. Ba và má – ba tuổi.

Bài làm:

a.

  • Đồng (trong cánh đồng): là một khoảng đất rộng, bằng phẳng dùng để trồng trọt lúa, ngô, khoai…
  • Đồng (trong tượng đồng): là kim loại có màu đỏ thường dùng để kéo dây điện, dát mỏng, đúc tượng
  • Đồng (trong một nghìn đồng): dùng để chỉ đơn vị tiền tệ của Việt Nam

b.

  • Đá (trong hòn đá): là vật chất cấu tạo nên vỏ trái đất, có đặc tính rắn chắc. Dùng để lát đường, vật liệu xây dựng nhà cửa…
  • Đá (trong đá bóng): một động tác của con người dùng chân đưa bóng đi một nơi nào đó

c.

  • Ba, má (trong ba và má): dùng để chỉ những người đã sinh ra mình.
  • Ba (trong ba tuổi): từ chỉ số lượng 1, 2, 3, 4... thể hiện số tuổi tính từ khi mỗi người sinh ra
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021