Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập làm báo cáo thống kê

 • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em luyện tập về cách làm một báo cáo thống kê. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ 1075 đến năm 1919
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
 • Số bia và số tiến sĩ có tên khác trên bia còn lại đến ngày nay.

b. Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?
c. Các số liệu thống kê trên có tác dụng gì?
Trả lời:

a. Nhắc lại số liệu thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.
 • Số khoa thi: 185, số tiến sĩ: 2896.
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại:
 • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay:
  • Số bia: 82.
  • Số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1306.

2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Câu này các em tự làm, dựa vào số học sinh của lớp em đang học, hãy thống kê số bạn học sinh theo tổ theo các tiêu chí: số học sinh nam, số học sinh nữ, số học sinh giỏi, tiên tiến.


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021