Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 31 sgk tiếng việt 5 tập 1
Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

Bài làm:

  • Vở kịch đã thể hiện tấm lòng vì cách mạng của người dân. Người dân sẵn sàng hi sinh vì cách mạng, bảo vệ cán bộ cách mạng của người dân trong bất kì hoàn cảnh nào.
  • Đồng thời vở kịch cũng ca ngợi sự dũng cảm, thông minh tài trí của mẹ con dì Năm đánh lừa được bọn giặc để cứu cán bộ cách mạng. Lòng dân chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cách mạng.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021