Câu 3: Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động

  • 1 Đánh giá

Câu 3:( Trang 11- sgk Tiếng Việt tập 5) Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động?

Bài làm:

Những chi tiết về thời tiết và con người trong bài làm cho bức tranh làng quê thêm sinh động là:

- Không ai tưởng đến ngày hay đêm mà chỉ mải miết đi gặt, kéo đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã. Ai cũng vậy, cứ buông bát đũa là đi ngay, cứ trở dậy là ra đồng ngay.

- Ai cũng vậy, cứ buông bát đĩa là đi làm ngay, cứ trở dậy là đi làm ngay, cứ trở dậy là ra đồng ngay.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021