Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trôn bệnh viện về nhà?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 159 sgk tiếng việt 5 tập 1
Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trôn bệnh viện về nhà?

Bài làm:

Vì cụ sợ mổ và hơn nữa, cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái nên cụ trốn viện về nhà.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021