Giải bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó sgk Toán 6 tập 2 Trang 53

  • 1 Đánh giá

2/7 số bị của Hùng là 6 viên thì Hùng có bao nhiêu viên bi? Với bài học này, KhoaHoc sẽ giúp các bạn về cách tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết của nó bằng a, ta tính \(a \div \frac{m}{n}\,(m, n \in \mathbb{N^*})\)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 126: trang 54 sgk Toán 6 tập 2

Tìm một số biết :

a) của nó bằng

) của nó bằng

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 127: trang 54 sgk Toán 6 tập 2

Biết rằng và $93,24 : 3 = 31,08$

Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số, biết của nó bằng

b) Tìm một số, biết của nó bằng

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 128: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm . Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có $1,2$ kg chất đạm.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 129: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Trong sữa có bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là $18$g.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 130: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 131: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021