Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 130 trang 55

  • 1 Đánh giá

Bài 130: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng ?

Bài làm:

Một nửa số đó bằng tức \(\frac{1}{2}\) số đó bằng

Vậy số đó là:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021