Trắc nghiệm Đại số 6 bài 12: Tính chất của phép nhân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12: Tính chất của phép nhân Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:

 • A. -200000
 • B. -2000000
 • C. 200000
 • D. -100000

Câu 2: Giá trị biểu thức là:

 • A. -192873
 • B. 1
 • C. 0
 • D.

Câu 3: Tính (-4).2.6.25.(-7).5

 • A.42
 • B.-42
 • C.420
 • D.4200

Câu 4: Tính 16(38 - 2) - 38(16 - 1)

 • A.1
 • B.6
 • C.-6
 • D.36

Câu 5: Tính a(b + c) - b(a + c) = (a,b,c Z)

 • A.b(a - c) - a(b - c)
 • B.-b(a - c) - a(b - c)
 • C.b(a + c) - a(b - c)
 • D.b(a - c) + a(b - c)
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12: Tính chất của phép nhân sgk Toán 6 tập 1 Trang 93 96


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021