Giải bài 12: Tính chất của phép nhân sgk Toán 6 tập 1 Trang 93 96

  • 1 Đánh giá

Với bài học này, KhoaHoc sẽ giới thiệu đến các bạn về tính chất của phép nhân. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Tính chất giao hoán

2. Tính chất kết hợp

Chú ý:

  • · Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm ,… số nguyên. Chẳng hạn:
  • · Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tùy ý.
  • · Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là lũy thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc và kí hiệu như đối với số tự nhiên).

3. Nhân với số 1

4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Chú ý : Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 90: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thực hiện phép tính:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 91: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 92: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 93: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 94: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Viết các số sau dưới dạng một lũy thừa:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 95: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giải thích vì sao:

Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 96: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 97: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. với $0$

b. với$0$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 98: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a. với $a=8$

b. với $b=20$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 99: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Áp dụng tính chất

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 100: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giá trị tích

Với là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A.

B.

C.

D.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 12: Tính chất của phép nhân


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021