Giải câu 100 bài 12: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 100: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giá trị tích

Với là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Thay giá trị vào biểu thức ta có:

Vậy đáp án B đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021