Giải câu 9 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

.... , 8

a , ....

Bài làm:

Ta có :

Để có hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần, ta phải:

Điền vào chỗ trống số liền trước của số 8: là số 7

7 , 8

Điền vào chỗ trống số liền sau của số a: là số a + 1

a , a + 1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021