Giải câu 51 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 51: Trang 122 - sgk toán 6 tập 1

Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 51 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Vì TA + VA = 1 cm + 2 cm = 3 cm = VT

==> điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021