Giải câu 11 bài 3: Ghi số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

b) Điền vào bảng:

Hướng dẫn giải câu 11 bài Ghi số tự nhiên

Bài làm:

a) Đó là số 1357.

b) Điền vào bảng:

Hướng dẫn giải câu 11 bài Ghi số tự nhiên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021