Giải câu 46 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 46 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Vì N nằm giữa hai điểm A và B.

=> IN + NK = IK

Mà IN = 3cm , NK = 6cm

<=> 3 + 6 = 9cm.

Vậy IK = 9cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021