Giải câu 64 bài 9: Quy tắc chuyển vế sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 64: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Cho .

Tìm số nguyên x, biết:

a.

b.

Bài làm:

a.

Theo quy tắc chuyển vế ta có:

b.

Theo quy tắc chuyển vế ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021