Giải bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 88 89

  • 1 Đánh giá

Với bài học này, KhoaHoc sẽ giới thiệu đến các bạn về quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

Chú ý: Tích của một số nguyên a với 0 thì bằng 0.

2. Ví dụ

Tính: a.

b.

Giải:

a.

b.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 73: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thực hiện phép tính:

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 74: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính 125 . 4. Từ đó suy kết quả sau:

a.

b.

c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 75: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. ( - 67) . 8 với 0;

b. 15 . ( - 3) với 15;

c. ( - 7) . 2 với - 7.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 76: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền vào ô trống:

x

5

-18

-25

y

-7

10

-10

x . y

-180

-1000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 77: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x (dm) (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề - xi – mét, biết:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021