Giải bài tập 118 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 118: Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a.

b.

c.

Bài làm:

a.

Ta chuyển vế - 35 sang vế phải thành +35, sau đó chuyển nhân 2 sang vế phải sẽ thành chia 2. Ta có:

Vậy

b.

Chuyển vế +17 sang vế phải sẽ thành -17, sau đó chuyển vế nhân 3 sang vế phải sẽ thành chia 3. Ta có:

Vậy

c.

Ta có | 0 | = 0 nên

hay

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021