Giải bài 3: Ghi số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 8 10

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: ghi số tự nhiên . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Số và chữ số

 • Một số tự nhiên có thể có hai , ba , bốn ,... chữ số.
 • Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc.
 • Cần phân biệt :
  • số với chữ số.
  • số chục với chữ số hàng chục.
  • số trăm với chữ số hàng trăm.
  • ...

II. Hệ thập phân

 • Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.
 • Mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau.

III. Cách biểu diễn số bằng chữ số La Mã

Bài 3: Ghi số tự nhiên

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 11: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

b) Điền vào bảng:

Hướng dẫn giải câu 11 bài Ghi số tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 10 - Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 10 - Toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số 0, 1, 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25.

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng:

Hướng dẫn giải câu 15 bài Ghi số tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 3: Ghi số tự nhiên


 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021