Giải câu 78 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 78: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a.

b.

c.

d.

e.

Bài làm:

a.

b.

c.

d.

e.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021