Giải câu 75 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 tập 1 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 75: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải câu 75 bài Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài làm:

a) Ta có :

Giá trị ô 2 là: 60 : 4 = 15

Giá trị ô 1 là: 15 - 3 = 12.

b)

Giá trị ô 2 là: 11 + 4 = 15

Giá trị ô 1 là: 15 : 3 = 5.

Kết quả như sau :

Hướng dẫn giải câu 75 bài Thứ tự thực hiện các phép tính

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021