Giải câu 46 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 46: Trang 80 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a)

b)

c)

Bài làm:

Ta có:

a)

b)

c)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021