Giải bài 2: Tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 69 71

 • 1 Đánh giá

Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về tập số mới. Đó là tập các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

I. Số nguyên

 • Các số tự nhiên khác 0 được gọi là số nguyên dương.Ví du: + 3, +4, ...
 • Các số -1, -2 , -3,... được gọi là các số nguyên âm.
 • Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
 • Ký hiệu : Z.
 • Ví dụ: Z= { ..., -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3 ,...}

Chú ý:

 • Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.
 • Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.
 • Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Ví dụ:

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

II. Số đối

 • Số đối là những số cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0.
 • Ví dụ: 1 là số đối của -1 và -1 là số đối của 1.
 • Đặc biệt: Số đối của số 0 là chính nó. ( là 0 )

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Điền đầy đủ các câu sau:

a) Nếu biểu diễn 5 độ dưới $0^{\circ}C$ thì $+5^{\circ}C$ biểu diễn ....

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ....

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 71 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 71 - sgk toán 6 tập 1

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Hướng dẫn giải câu 10 bài Tập hợp các số nguyên

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021