Giải câu 91 bài 12: Tính chất của phép nhân sgk Toán 6 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 91: Trang 95 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a.

b.

Bài làm:

a. Tách 11 = 10 + 1 ta được:

b. Tách 21 = - 20 - 1 ta được:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021