Giải câu 52 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 52: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm và mất năm $-212$.

Bài làm:

Tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét là: (tuổi)

Vậy Ác-si-mét thọ 75 tuổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021