Giải câu 32 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 114 - sgk Toán 6 tập 1

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Bài làm:

Ta có:

a) Sai.

Vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau.

Hình vẽ minh họa:

Hướng dẫn giải câu 32 Luyện tập Tia

b) Sai.

Vì chúng có thể trùng nhau.

Hình vẽ minh họa:

Hướng dẫn giải câu 32 Luyện tập Tia

c) Đúng.

Hình vẽ minh họa:

Hướng dẫn giải câu 32 Luyện tập Tia

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021