Giải câu 76 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 tập 1 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 76: Ttang 32 - sgk toán 6 trang 32

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Bài làm:

Các phép tính có thể có là :

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021