Giải câu 98 bài 12: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 98: Trang 96 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a. với $a=8$

b. với $b=20$

Bài làm:

a. với $a=8$

Thay a = 8 vào biểu thức, áp dụng tính chất kếp hợp ta được:

b. với $b=20$

Thay b = 20 vào biểu thức, áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và tính chất kết hợp ta được:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021