Giải câu 16 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (Sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

Hướng dẫn giải câu 16 Luyện tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài làm:

Ta có:

Hướng dẫn giải câu 16 Luyện tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021