Giải câu 41 bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 41: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc bàn giáo viên, rồi điền vào chỗ trống):

Chiều dài: .........

Chiều rộng: ........

Bài làm:

Ví dụ Đo độ dài chiếc bảng học:

Bảng:

  • Chiều dài: 3,3m.

  • Chiều rộng: 1,2m.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021