Giải câu 45 bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 45: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào ô trống sao cho a = b.q + r với 0 ≤ r < b

Hướng dẫn giải câu 45 bài Phép trừ và phép chia

Bài làm:

Ta có bảng như sau :

Hướng dẫn giải câu 45 bài Phép trừ và phép chia

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021