Giải câu 67 bài 99: Luyện tập sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 67: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a. d.
b. e.
c.

Bài làm:

a.

b.

c.

d.

e.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021