Giải câu 49 bài 7: Phép trừ hai số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 49: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải câu 49 bài Phép trừ hai số nguyên

Bài làm:

Ta có kết quả:

Hướng dẫn giải câu 49 bài Phép trừ hai số nguyên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021