Giải câu 123 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 123: Trang 48 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a tức là :

Hướng dẫn giải câu 123 Luyện tập Ước và bội

Bài làm:

Ta có kết quả:

Hướng dẫn giải câu 123 Luyện tập Ước và bội

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021