Giải câu 6 bài 1: Điểm.Đường thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 105 - sgk toán 6 tập 1

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 6 bài Điểm.Đường thẳng

Ký hiệu:

  • Có vô số điểm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m.

Ví dụ: Ta vẽ hai điểm C và D thuộc m.

Ký hiệu :

  • Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m.

Ví dụ: Ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m.

Ký hiệu :

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021