Giải câu 59 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 59: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Bài làm:

a) Ta có bảng như sau:

Hướng dẫn giải câu 59 bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

b) Ta có :

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021