Giải câu 58 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 58: Trang 28 - toán 6 tập 1

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Bài làm:

a) Ta có bảng như sau :

Hướng dẫn giải câu 58 bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

b) Ta có :

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021