Giải câu 37 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 78 - sgk toán 6 tập 1

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết:

a)

b)

Bài làm:

a) Các số nguyên là: $-3,-2,-1,0,1,2$

=> Tổng là :

b) Các số nguyên là: $-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4$

=> Tổng là:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021