Giải câu 66 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 66: Trang 29 - sgk toán 6 tập 1

Đố. Ta biết ; $111^{2}=12321$

Hãy dự đoán bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Bài làm:

Nhận xét :

Với thì cơ số có 2 chữ số => số chính giữa là 2

Với thì cơ số có 3 chữ số => số chính giữa là 3

Dự đoán:

( Vì có cơ số là 1111 có 4 chữ số nên số chính giữa là 4.)

Kiểm tra bằng máy tính bỏ túi => đúng.

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021