Giải câu 61 bài 9: Quy tắc chuyển vế sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 61: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a.

b.

Bài làm:

a.

Vậy số cần tìm là

b.

Vậy số cần tìm là

Hướng dẫn: Ta tính kết quả vế không chứa ẩn. Sau đó áp dụng quy tắc chuyển vế rồi tính bình thường.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021