Giải câu 81 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 81: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Bài làm:

Sử dụng máy tính và tính toán, ta được kết quả như sau :

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021